inschrijven 

 

 

       handtekening_de_bretten 

 

 

De inschrijving is weer geopend voor aspirant-leden
U kunt zich elke 1e zaterdag van de maand inschrijven op ons tuinpark. Van 10.00 tot 12.00 uur in de bestuurskamer. 

 

LET OP. Zaterdag 12 mei extra mogelijkheid tot inschrijving. 

HOE MOET U TE WERK GAAN?

  De meeste volkstuinparken hebben een wachtlijst, maar dat betekent niet dat u altijd vele jaren geduld moet hebben voordat u in aanmerking komt voor zo´n schitterend stukje natuur in of vlakbij Amsterdam. Veel mensen laten zich inschrijven voor een tuin op termijn.

 Als u 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, kunt u op een of meer wachtlijsten worden geplaatst. 

U moet dan wel ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders.

Voorheen kon u zich inschrijven bij het tuinpark van uw keuze, dit is nu veranderd

  INSCHRIJVENKAN NU ALLEEN BIJ DE BOND VAN VOLKSTUINDERS, VOLENDAMMERWEG 301, 1027 EA AMSTERDAM

Inschrijfformulier Bond van Volkstuinders

 Na invulling van desbetreffend formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u een bewijs van inschrijving (in briefvorm) met daarop uw lidnummer. (Als u zich voor de eerste keer inschrijft als aspirant betaalt u daarvoor € 41,00.

Dit bedrag is opgebouwd uit contributie en administratiekosten (voor porto, reglementen en brief).
Daarna betaalt u jaarlijks alleen de contributie als aspirant (aan de Bond van Volkstuinders), zolang u nog geen volkstuin heeft.

Met dit bewijs van inschrijving kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst.

Let u er dus op dat u een geldig identiteitsbewijs, aspiranten-brief en € 25,00 (ingaande 2015) meeneemt om ingeschreven te worden bij De Bretten.

De data waarop deze zittingen worden gehouden op de verschillende tuinparken kunt u vinden op de website van de Bond van Volkstuinders bij de desbetreffende tuinparken.

Bij De Bretten zijn de zittingen om in te schrijven elke eerste zaterdag van de maand vanaf april t/m september. 

 U ontvangt als u bent ingeschreven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders elk kwartaal het tijdschrift De Vroegop van de Bond van Volkstuinders, Amsterdam en van de landelijke volkstuinorganisatie, het AVVN, De Tuinliefhebber.

 Als aspirant heeft u het recht in te schrijven op de tuinen die te huur staan op het tuinpark/de tuinparken waar u op de wachtlijst staat. 

De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en broeikas die er op staan neemt u via het bestuur over van de vorige eigenaar.
De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kunt u krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

 De prijzen van huisjes verschillen behoorlijk. Van € 3.000,-- tot € 15.000,-- voor een goed onderhouden tuinhuisje. 

Er zijn echter ook volkstuinparken waar alleen maar dagverblijven zijn toegestaan en tuinparken waar helemaal geen huisjes mogen worden geplaatst.
De prijzen voor alle huisjes en tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden.

 Als u eenmaal een tuin heeft moet u rekening houden met een jaarlijks bedrag aan contributie en overige tuinlasten van ongeveer € 175,-- tot  ± € 800,--, afhankelijk van het soort tuinpark.