Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug. Het was weer genieten.

We willen blijven genieten en hebben hier uw hulp hard bij nodig. Vandaar een aantal (voor sommige tuinders) niet zulke leuke mededelingen.

Groenstroken

In september gaan leden van het bestuur, samen met leden van de tuincommissie, langs alle groenstroken om deze te beoordelen. Dit zal als volgt gaan:

Op een plattegrond van de Bretten kleuren ze met groene en rode viltstift de groenstroken in.

  • In geval van groen krijgt de tuinder een briefje/e-mail met de nodige complimenten.
  • In geval van rood krijgt de tuinder een brief/e-mail met een waarschuwing en aankondiging. In de aankondiging staat dat, als er vóór 1 april 2019 geen verbetering heeft plaatsgevonden, de CATO de groenstrook weer onder haar hoede zal nemen en de betrokken tuinder zijn/haar werkuren weer op de zaterdagochtend moet maken. Deze werkuren kunnen niet worden afgekocht.

Tuincontrole

Dit jaar zullen de tuinen die in 2017 verkocht zijn, gecontroleerd gaan worden op hagen, bestrating, onderhoud etc. Dit willen we elk jaar gaan doen. Dit jaar de verkochte tuinen van 2017, volgend jaar die van 2016 en zo verder terug.

Verkoop tuinhuis

Verkoop van de tuin zal pas plaatsvinden als de tuin voldoet aan de regels van de statuten van de bond en het huishoudelijk reglement van de Bretten.Denk aan hagen, bestrating, onderhoud etc.
Bij twijfel: raadpleeg de statuten en het huishoudelijk reglement.

Help ons te blijven bestaan en draag uw steentje bij aan het onderhoud van ons park en uw tuin.