Op Tuinpark de Bretten hebben we een EHBO-commissie. Deze mensen kunt u bereiken voor kleine en eventuele ernstige ongevallen.

Bel bij ernstige ongevallen ook altijd 112.

Heeft u zelf een EHBO-certificaat? Meldt u zich dan bij ons aan. We hebben altijd mensen nodig.

Nol van ’t Schip, 06-29284282
Bilgiye Kaya 06-22307032
Martin Gest, 06 49 65 84 66