Rond de bomen van de pluktuin gaan we een bloemenweide creëren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Voor een bloemenweide zit er teveel stikstof in de grond en waarschijnlijk ook teveel fosfaat. Om te beginnen moet de grond dus verarmd worden. Dat doen we door het gras af te plaggen: een laag van 5 cm wordt afgestoken en deels ondergespit, deels afgevoerd. Ook zaaien we bloemen die veel fosfaat gebruiken, zoals de rode klaver.

In april zijn er zo al een paar plekken vrij gemaakt waar kruiden, korenbloem, mosterd en nog meer planten die bijen aantrekken zijn geplant of gezaaid. Daarna was het vooral een kwestie van onkruid uittrekken: de hondsdraf, brandnetels en opschietende elsen zijn verwijderd. Ook halen we zoveel mogelijk planten weg die giftig zijn, die passen niet in een pluktuin. Dit is een voortdurend gevecht, zoals u weet. Voorlopig dus alleen plukken waar er bordjes staan!

Vervolgens moet er jaarlijks een cyclus ‘hooien, maaien en afvoeren’ plaatsvinden. Het maaien gebeurt eind juli/begin augustus en nog een keer eind oktober. Het maaisel blijft liggen om te drogen, zodat alle bloemzaden eraf vallen. Daarna wordt het maaisel bij elkaar geharkt en afgevoerd.

In het najaar, eind oktober/begin november gaan we een tweede zaaironde doen. Ook dan moet er eerst weer afgeplagd worden. Volgend voorjaar gaan we dan de eerste resultaten zien. Het moet er ongeveer zo uit gaan zien.

Foto en informatie van Henk Breeman

http://henkbreman.com/