Donderdag 27 juni organiseerde stadsdeel Nieuw-West een avond voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Brettenzone. Van ons tuinpark waren 5 mensen daarbij aanwezig.
Deze bijeenkomst was vooral een aftrap, met een uitleg over 7 thema’s (zie afbeelding). Er waren heel verschillende mensen aanwezig, zoals ambtenaren, vertegenwoordigers van de Grote Braak, Pantar en andere bedrijven in deze zone, iemand die een wormenhotel wil plaatsen, mensen die nadenken over horeca vogelaars etc. Je kon aangeven over welk thema je mee wilt denken, zo konden wij er voor zorgen dat we bij alle thema’s die ons tuinpark het meest direct raken betrokken worden.

Op donderdag 5 september gaan er weer mensen van ons tuincomplex naar de vervolgbijeenkomst.
Om een vervolg te geven aan onze bereidheid om mee te denken / doen aan de ontwikkeling van De Bretten.
Met als uitgangspunten: duurzaamheid, innovatie en respect voor de natuurwaarden.