Wij nodigen u van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag 12 oktober 2019 om 13:00 uur.

Agenda ledenvergadering

1. Opening
2. Ingekomen
3. Notulen
4. Minuut stilte
5. Voorstellen José
6. Begroting
7. Waterhuishouding / beschoeiing
8. Huishoudelijk reglement
9. Camera reglement
10. Labgreen visie van de bond en de gemeente
11. Nieuwe voorzitter
12. Vertegenwoordiger bondsvergadring
13. Opvolger Johan/Cato
14. Rondvraag
15. Sluiting

Vragen over de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, de begroting en de reglementen kunt u voor de vergadering indienen via de mail info@tuinparkdebretten.nl, of per brief in de rode brievenbus aan het clubgebouw. Vragen die over deze agendapunten gesteld worden tijdens de vergadering zullen niet behandeld worden.

Aan het einde van de vergadering zal er een borrel gehouden worden vanwege het afscheid van Ruud ter Beek als voorzitter.