Introductie nieuwe leden in tuinpark De Bretten versie 9-9-2019

Nieuwe leden van ons park staan meestal meerdere jaren op de wachtlijst en zijn in die periode aspirant lid.
Zij ontvangen het Nieuwsblad van de Bond van Volkstuinders – Vroegop – en de Brettenbode. Zo kunnen toekomstige nieuwe leden zich voorbereiden op het moment dat ze daadwerkelijk gaan volkstuinieren.

Ja, zo was dat vroeger, maar nu lijkt het er op dat veel nieuwe tuinders maar beperkt weten wat er in het tuinpark speelt. Ook weten ze nog niet veel van wat er van een nieuw verwacht wordt.
Bij het lid worden van De Bretten en de aankoop van het huisje moet er veel uitleg van de kant van het bestuur komen voor een goede introductie. Dat is zoveel kennis bij elkaar dat veel nieuwe tuinders de helft de volgende dag al weer vergeten is. Dat is heel begrijpelijk.

De voorwaarden van overname van een tuin met daarop een huisje zijn tamelijk gecompliceerd. Dat komt ook door het spraakgebruik, zoals het kopen van een tuinhuis. Het ‘kopen’ heeft in het verband met een tuinhuis een speciale betekenis. Je koopt geen ‘onroerend goed’, zoals bij een woonhuis. Je kunt zelfs niet zeggen dat je een tuin huurt. Je wordt lid van de Bond van Volkstuinders en krijgt het recht om een tuin te gaan gebruiken.

Dat alles zet je als nieuwe tuinder gemakkelijk op het verkeerde been. Het geeft aanleiding tot misverstanden en wrevel.

Ieder lid van een tuinpark is als eerste lid van een vereniging. Vanuit deze verenigingsgedachte reilt en zeilt het tuinpark. Bij het lid worden dringt dat meestal nog niet voldoende door bij de nieuwe tuinder en dat is ook niet vreemd. Iedere vereniging kent zijn gewoontes, zijn verenigingscultuur en zijn eigen omgang van de leden onder elkaar. Als volkstuinpark bestaat er nauwelijks een – laten we zeggen verplichte – verenigingsactiviteit, waardoor iedereen op den duur vanzelf bij de vereniging betrokken raakt. Bij sportclubs en veel andere clubs is dat juist wèl het geval.

Vanuit de verenigingsgedachte ligt het voor de hand leden bij en verenigingsleven te betrekken. Dit vanaf de start van een nieuw lidmaatschap.

In de laatste ALV heeft Henk Olthuis een voorstel gedaan om nieuwe leden meteen te gaan begeleiden, al vóór het moment dat de overstap van aspirantlid naar vol lid wordt gemaakt.

Het bestuur van ons park heeft formeel de taak een nieuw lid te begeleiden, maar het bestuur heeft zoveel taken dat het bestuur dit niet allemaal alleen kan. Het bestuur vraagt andere leden hierbij te helpen.

Enkele leden beginnen met de voorbereiding van een Introductiecommissie nieuwe leden.
Die introductiecommissie nodigt bestaande leden (met enige of veel ervaring) als groepje van 3 uit, om nieuwe leden gedurende de eerste tijd van hun lidmaatschap te begeleiden. Dat kan gedurende één jaar zijn, maar voor sommige nieuwe leden is 2 of 3 jaar misschien een betere keuze. Dat houden we voorlopig open. Het wordt een soort mentorschap, zo lang als nodig is.

Het bestuur wil met deze vorm van begeleiding als een proef beginnen. Als bijvoorbeeld over een jaar duidelijk is wat de beste vorm voor begeleiden van nieuwe leden, een voorstel in de ALV bespreken.

September 2019