In de algemene ledenvergaderingen 2 maal per jaar van de Bond van Volkstuinders wordt ieder tuinpark vertegenwoordigd door 3 leden.
Volgens de Statuten van de Bond (Artikel 18) moet tenminste één afgevaardigd lid van de afdeling géén bestuurslid zijn.
In ons tuinpark heeft Henk Olthuis 2 periodes van 3 jaar achter de rug, waarin hij de Bretten op de Bondsvergaderingen vertegenwoordigde, samen met 2 bestuursleden.
In de komende ALV van de Bretten gaan we een nieuw lid kiezen, dat ons tuinpark mede gaat vertegenwoordigen.
We roepen leden op zich hiervoor kandidaat te stellen. Uit de kandidaten wordt in onze ALV, de afgevaardigde voor de komende 3 jaar gekozen.

Wat wordt er van de afgevaardigde verwacht?

Da afgevaardigde zal ons park zo goed mogelijk in de Bondsvergadering moeten vertegenwoordigen. Dat betekent de vergaderstukken goed doorlezen en in overleg gaan met ons bestuur als iets niet duidelijk is. Doel: het Bondsbestuur kritisch te volgen en wanneer nodig, je laten horen.
De afgevaardigde moet zich uiteraard ook verdiepen in de Statuten, reglementen, bouwvoorschriften, het beleidsplan voor de komende jaren en andere stukken die in de Bondsvergadering besproken kunnen worden.
Dat vraagt in het begin even wat tijd, maar dan voel je je in de vergadering zelf veel zekerder als je je goed hebt voorbereid. Het is ook interessant en leerzaam om te zien hoe het beleid van de Bond tot stand komt. Ons tuinpark kan daar zijn voordeel mee doen.
Wie zich hiertoe aangetrokken voelt kan informatie vagen bij het bestuur of bij Henk Olthuis. tuin 39

Met groet,
Henk Olthuis