Ingenieursbureau Tijhuis heeft in de afgelopen weken de sloten, vijver en de oevers bekeken. Tijhuis komt dit seizoen nog met een voorstel hoe we de waterhuishouding kunnen gaan inrichten.
Aan de hand van het voorstel en de kosten die het met zich mee brengt, kan het bestuur besluiten om het voorstel in een x aantal jaar te verwezenlijken. Ook zal hieruit voortkomen of het bestuur de volledige kosten gaat dragen voor alle beschoeiing dus incl de aangrenzende tuinen of een variant hiervan. Bezoek de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 oktober voor meer informatie