Beste tuinders,

Op de ALV van de Bretten in het voorjaar is een begeleidingsgroep aangekondigd voor nieuwe leden en aspiranten die tegen het lidmaatschap aan zitten. In overleg met het bestuur gaat daar nu werk van gemaakt worden.

Als eerste willen we daarover een eerste gedachtenwisseling hebben met een willekeurig aantal tuinders  (de geadresseerden, maar er kunnen meer tuinders zich aansluiten) .

In overleg met José van Wijnen, ons afgelopen zaterdag nieuw geïnstalleerde bestuurslid, is de gedachtenwisseling gepland a.s zaterdag 19 oktober om 11:00 uur in/bij de bestuurskamer. Wie er zin in heeft mee te praten is welkom. Later kijken we wie er tevens voor voelt om verder actief te blijven in de begeleidingsgroep. Het gaat nu eerst om het verzamelen en bespreken van ideeën.

 

Het verenigingsgevoel

Wat mij de laatste jaren is opgevallen is dat het verenigingsgevoel in De Bretten slechts bij een beperkte groep leden leeft. Nieuwe leden die geen of weinig binding hebben met oude leden nemen zelden deel aan activiteiten, behalve de verplichte groen-beurten. Er is maar beperkte mondelinge overdracht van de gebruiken of van wat de gebruiken binnen de vereniging zouden moeten zijn.
Wil je hier verandering in brengen, dan is een weg naar het bereiken van meer verenigingsgevoel om te beginnen met de nieuwe leden. Dan moeten we daar binnen onze vereniging wel ongeveer hetzelfde over denken. Doel van onze gedachtenwisseling a.s. zaterdag is ook om een aanzet te geven tot gemeenschappelijk denken over de manier waarop leden in de vereniging staan en hoe we met elkaar omgaan. Als we daar niet in zekere mate een gemeenschappelijk idee over hebben, dan wordt het begeleiden van nieuwe leden een extra klus.

Doel van het begeleiden van nieuwe leden en aspiranten is ook om leden te begeleiden bij het zich eigen maken van de gebruiken en regels uit het huishoudelijk reglement van ons tuinpark en van de Bond van Volkstuinders.

Hopelijk zijn we zaterdag met velen, zodat we nuttige stappen kunnen zetten.

Met groet,
Henk Olthuis