In de Brettenbode van september heeft u het Huishoudelijk reglement al kunnen lezen. Maar we delen hem ook nog even op de site.

De variant die naar de Bond gaat kan evt nog afwijken vw op-/aanmerkingen van leden (gedaan vóór/tijdens de ALV).
Dit HHR is nog NIET aangenomen door de leden, dat zal op z’n vroegst, ná goedkeuring door Bond, tijdens de ALV in het voorjaar gebeuren.

Klik hier voor het document