De witte paardenkastanjes langs het hoofdpad zijn aangetast door de Kastanjemineermot. De larven van de mot graven gangen in de bladeren, die daardoor al in de zomer afsterven. De motten overwinteren in de bladeren die op de grond liggen.

De beste bestrijding is dus om de afgevallen bladeren zo snel mogelijk te verwijderen. De bladeren moeten afgevoerd worden naar de reiniging waar ze verbrand of professioneel gecomposteerd worden. Door de warmte van het composteren gaan de motten dood. Op onze eigen composthoop wordt het niet warm genoeg, gooi blad van de kastanjes dus nooit op de composthoop!

De CATO bestrijdt op deze manier nu al twee jaar de ziekte en het gaat de goede kant op. Ook dit najaar zal er weer geharkt, geblazen en afgevoerd worden.

Op woensdagochtend 30 oktober gaan Johan en Marianne aan de slag, iedereen is welkom om te helpen.