Verslag van Henk Olthuis van het
Overleg op 19 oktober 2019 over ‘Begeleiden van nieuwe tuinders’
(zie ook notulen van de ALV van 11 mei 2019)

Op zaterdag 19 oktober 2019kwamen 7 leden bij elkaar om van gedachten te wisselen over het betrekken van nieuwe leden – en aspiranten – bij het reilen en zeilen van ons tuinpark.
Het is een aantal van onze leden opgevallen, veel nieuwe leden de laatste jaren zijn weinig betrokken zijn geraakt bij de gezamenlijke activiteiten van ons tuinpark. Je kunt ook zeggen, dat de verenigingsgedachte te weinig op een natuurlijke manier heeft geleid tot onderlinge contacten en dingen samen ondernemen. De feest- en kaartavonden trekken van ouds een klein deel van de leden. Vroeger waren er daarnaast op het tuinpark competities, zoals tuincompetities waardoor leden elkaar vaker tegenkwamen. De trofeeën daarvan hangen in het clubhuis.
Voor veel leden is het tuinpark gegroeid in de richting van het leven op een camping. Dat wil nog wel eens in strijd zijn met de kerndoelen van een volkstuinpark. De gedachte van een gezamenlijke taak voor het onderhoud van het algemene groen, was vrijwel de enige activiteit, waardoor een klein deel van de leden een ander klein deel incidenteel op zaterdag tegen kwam. Op veel tuinparken zijn ‘groengroepen’ ontstaan die ‘natuurlijk tuinieren’ vormgeven op de algemene delen van het tuinpark. Op ons tuinpark is sinds ruim 2 jaar ook een ‘groengroep’ actief. Een goed begin van een nieuwe verenigingsactiviteit, die een langzaam stijgend aantal leden trekt. Maar dat is nog nauwelijks 10 % van het aantal leden.

Op zaterdag 19 oktober kwamen de 7 leden bij elkaar om van gedachten te wisselen hoe de verenigingsgedachte van ons tuinpark een duw in de rug zou kunnen krijgen. En, hoe we daar een begin mee kunnen maken.
In het algemeen loopt een goed verenigingsleven via goede onderlinge persoonlijke contacten en verenigingsactiviteiten. De persoonlijke contacten kunnen in ons tuinpark beginnen op het moment dat iemand – of een gezin – lid wordt. Veel andere tuinparken beginnen al eerder aspirant-leden te betrekken bij het tuinpark. Dat gebeurt dan door het begeleiden van de aspirant en nieuwe leden door enkele ervaren tuinders. Die krijgen dan de taak van mentor. Sommige tuinparken hebben een proeftijd van bijvoorbeeld 2 jaar voor nieuwe tuinders. De mentors hebben tot taak het begeleiden en wegwijs maken van vaak onervaren nieuwe tuinders gedurende hun proeftijd. Tuinpark De Bretten kent voor nieuwe tuinders geen proeftijd. Ook in ons tuinpark zullen aspiranten en nieuwe tuinders baat hebben bij begeleiding door mentors; ook om meer onderlinge contacten tussen leden tot stand te brengen en zo de verenigingsgedachte een duw in de rug te geven.
Het bestuur is begonnen met het gaan organiseren van een vorm van begeleiden van nieuwe leden. Dat kan alleen als zich voldoende bestaande leden aanmelden om aanspreekpunt voor nieuwe leden te zijn. Wie er meer over wil horen neemt contact op met de secretaris, José van Wijnen.
Secretariaat@deBretten.nl