Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend nemen Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders en Marjon Bekker, secretaris van de Bond van Volkstuinders het woord.

De bond heeft de week ervoor via de post en/of email het nieuwe beleidsplan aan de leden toegestuurd. Dit beleidsplan is gebaseerd op de al meerdere malen besproken visie. In grote lijnen houdt het in dat de grond die we gebruiken van de gemeente in verhouding erg duur is omdat er relatief weinig mensen gebruik van maken. Om het behoud van de tuinparken in de toekomst te kunnen garanderen moeten we de complexen voor een breder publiek openstellen.  Het nieuwe beleidsplan geeft hier richtlijnen en kaders voor. Het is aan elk park afzonderlijk om hier een eigen plan van aanpak mee te maken voor de komende 10 jaar. Op elk park werkt een andere aanpak. Ook zijn er misschien al projecten die lopen waarmee we voldoen aan de richtlijnen. Bijvoorbeeld de pluktuin. De plannen hoeven niet direct te worden uitgevoerd, soms heeft het tijd nodig.

De leden stemmen via handopsteking in met het beleid van de bond.

Ingekomen stukken en bestuur mededelingen

  • Roxane Kelder neemt afscheid van het bestuur als secretaris. Het is voor haal te veel vanwege een drukke baan en een jong gezin. Wel blijft zij lid van de Bretten Ontspanningscommisie en zal zij ook deelnemen aan de redactiecommissie voor het onderhouden van de website, Brettenbode en de nieuwsbrief.
  • Ook Yvonne Cornelisse neemt afscheid als algemeen bestuurslid. Zij heeft tegenwoordig een drukke baan in de horeca die niet goed te combineren valt met het bestuur. Wel zal zij als vrijwilliger beschikbaar blijven voor eventuele kleine werkzaamheden.
  • De kantinecommissie heeft een aanvraag ingediend om de vloer van de kantine te laten vervangen. Deze is inderdaad nodig aan vervanging toe. Er zijn meerdere offertes aangevraagd en de uiteindelijke offerte bedraagt 13.000 euro. Maar dan kan de vloer wel weer 40 jaar mee. De leden geven hiervoor akkoord. Tevens zal ook de vloer in de bestuurskamer vervangen worden.
  • Onze wijkagent Paul de Winter houdt een praatje. Hij vertelt onder andere dat de politie onze ogen en oren goed kan gebruiken. Hiervoor kunt u in echte nood 112 bellen en anders het algemene nummer 0900 – 8844. Het emailadres van de wijkagent is paul.de.winter@politie.nl

 

Notulen

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd

Minuut stilte

Er wordt een minuut stilte gehouden en een kaars gebrand voor de mensen die ons in de laatste maanden ontvallen zijn.

Voorstellen José van Wijnen

José van Wijnen loopt sinds juni mee als vrijwilligster bij het bestuur. Zij weet inmiddels als veel van ons mooie tuinpark door onder andere een dagje mee te lopen met de taxatiecommissie, rondleiding met de groengroep, deelname aan bijeenkomsten van het stadsdeel en de bond over de toekomst van de tuinparken enz.

José wil zich graag de komende jaren voor ons tuinpark inzetten als secretaris. De leden stemmen hiermee in.

Daarnaast loopt ook Maud Croes sinds kort mee binnen ons bestuur. Zij houdt zich vooral bezig met het financiële gedeelte. Als dit wederzijds bevalt zal zij zich in de voorjaarsvergadering voorstellen als officieel bestuurslid.

Begroting

De begroting wordt door de leden goedgekeurd

Waterhuishouding beschoeiing

Er is een ingenieursbureau op ons park geweest om te kijken hoe het gesteld is met onze beschoeiing. Uit het rapport blijkt dat de beschoeiing op meerdere plekken aan vervanging toe is.

Het is een uitgebreid rapport waar we verschillende kanten mee op kunnen. Hier gaan we nog over vergaderen en met de leden bespreken. Het rapport is te lezen op de site.

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement is herschreven en aangepast aan de huidige tijd. Deze zal naar de bond gestuurd worden en die zal zich erover buigen. Dit staat in de voorjaarsvergadering weer op de agenda.

Camera reglement

Het camera reglement voor de camera’s op het parkeerterrein wordt aangenomen.

Nieuwe voorzitter

Helaas kunnen we op deze vergadering geen nieuwe voorzitter voordragen. Voor nu is het nog geen heel groot probleem omdat we genoeg mensen in het bestuur hebben. Maar het is wel degelijk belangrijk om zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter te hebben. Er zijn drie mensen die het eventueel als duobaan willen gaan doen, maar een echte oplossing is er nog niet.

Vertegenwoordiger voor de bondsvergaderingen.

Marjo Visser wordt de opvolger van Henk als vertegenwoordiger van ons park voor de bondsvergaderingen. Het bestuur bedankt Henk voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Opvolger Johan voor de Cato

Er wordt nog steeds een opvolger gezocht voor Johan. Volgend jaar is het laatste jaar dat Johan het zal doen. Daarna stopt hij ermee. Het mogen ook meerdere opvolgers zijn zodat de taken verdeeld kunnen worden. We nodigen de leden van harte uit om eens een dagje mee te lopen met `Johan.

Kascommissie

De kascommissie moet bestaan uit vijf leden. Echter is een lid helaas een aantal weken geleden plotseling overleden. Een tweede lid is sinds een aantal weken geen tuinder meer. We missen dus twee leden. Er melden zich direct twee nieuwe leden aan. Waarvoor dank.

Als laatste wordt er afscheid genomen van Ruud Ter Beek als voorzitter. Wij danken hem als bestuur en namens alle leden voor zijn inzet. Ruud heeft laten zien dat besturen ook op een andere manier kan. Wij hopen dat er snel een nieuwe voorzitter is die de ingeslagen weg verder kan uitbreiden.

Dit is een snelle samenvatting de vergadering. De gehele notulen zult u kunnen teruglezen in de volgende Brettenbode.