Er hangt al jaren een camera bij de ingang. Dit bestuur heeft op verzoek van de ALV besloten nieuwe camera’s op t afvaleiland en de toegang te plaatsen. Deels omdat de ergernis m.b.t. het fout aanleveren van het afval erg groot was. Verder heeft ’t bestuur besloten dat we het gebruik van de camera’s willen beperken en borgen middels een reglement.

Toelichting

Eind 2017 kwam vanuit de ALV de vraag om te onderzoeken of we het bestuur meer zou kunnen handhaven bij het afvaleiland, de composthoop en het toegangshek. Er waren veel klachten over tuinders die bouwafval dumpen en vuilnis buiten de containers aanbieden. Het bestuur kwam tot de conclusie dat de bestaande camera in de lantarenpaal bij de ingang niet meer voldeed, omdat de beelden te wazig waren. Er is toen besloten om nieuwe camera’s op te hangen en tijdens de ALV voorjaar 2018 zijn er weer vragen over gesteld en heeft het bestuur uitgelegd dat er camera’s zijn opgehangen. Deze camera’s kunnen alleen door het bestuur worden bekeken en zijn vooralsnog niet verbonden met het internet. De camerabeelden worden alleen bekeken bij een geconstateerde overtreding.

De reden dat op de afgelopen ALV het camera reglement is ingebracht komt voort uit de wens om het juridisch te regelen. Daarom is per camera aangegeven waarom ze er staan en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Daar valt over te discussiĆ«ren, maar het is een vergissing om te denken dat de camera’s er nu opeens zijn. De afgelopen acht tot tien jaar is er al sprake van een vorm van cameratoezicht geweest. Op het toegangshek hangen ook al jaren borden met de mededeling dat er cameratoezicht is.

Met betrekking tot het afvaleiland en de composthoop

Veel tuinders ergeren zich aan het dumpen van afval en huisraad buiten de containers. We hebben het afgelopen jaar hier ook individuele tuinders over aangesproken. Voor de composthoop geldt hetzelfde. Als er afval of boomstronken gedumpt worden dan proberen we te achterhalen wie dat gedaan heeft en de tuinder daar op aan te spreken. Het lijkt nu ook wel beter te gaan. Mede ook door het inrichten van de weggeefhoek, meer voorlichting en gesprekken met tuinders. Vaak is het ook onwetendheid. Maar feit blijft dat de rommel uiteindelijk door vrijwilligers naar de werf aan de overkant gebracht moet worden, terwijl de tuinder zelf dit zou moeten doen.

Namens het afdelingsbestuur van Tuinpark de Bretten

Paul Philipsen