De Bretten zoekt een nieuwe voorzitten (m/v);  zonder voorzitter geen zelfstandig opererend tuinpark!

Wat doet een voorzitter, wie is hij/zij?

Als voorzitter geef je leiding aan en werk je samen met een enthousiast team van bestuursleden en commissies.

Je bent nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid en houdt overzicht over zowel de dagelijkse gang van zaken als de lange(re) termijn planning.

De voorzitter is de spin in het web van het reilen en zeilen op het tuinpark en is een verbindende factor; een voorzitter staat tussen de mensen en boven de partijen.

Daarnaast ben je aanspreekpunt voor andere tuinparken, de Bond van Volkstuinders, de gemeente Amsterdam etc.

Voorzitter ben je voor ten minste 3 jaar.

Ben je geïnteresseerd, neem dan snel contact op met het bestuur. Die kan je verdere informatie verschaffen.

Het Bestuur