Zaterdag 7 maart, Tuinpark De Groote Braak. Met uitleg over goed bodembeheer, compost, combinatieteelten, tuinplan / vruchtwisseling, groenbemesters en meer. Inclusief persoonlijk tuinadvies, veel inzichten en praktische tips.