In de winterperiode, vanaf 1 oktober, gaat het onderhoud op ons tuincomplex gewoon door, de natuur slaapt niet. C.A.T.O. (Commissie Algemeen Tuinonderhoud ) is bezig geweest met een kapvergunning aan te vragen om een aantal slechte bomen te laten verwijderen.

We zijn ook bezig om een aantal omgevallen bomen en loshangende takken bij de composthoop af te voeren, daarom is deze plek nog steeds afgesloten, zodat we alles eerst weg kunnen halen.
Ook worden er in maand maart, zoals het er nu uitziet, de ondergrondse containers voor papier en glas geplaatst.

U heeft in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat er een ernstig ongeluk met een tuinder heeft plaatsgevonden. Maar gelukkig gaat het nu al wat beter met hem.

Doordat we winterbewoners hebben zijn er nog geen incidenten geweest (inbraak enz) en er word ook scherp opgelet op illegale slapers. Helaas zijn er nog steeds tuinders die zich niet aan de regels houden, zoals die op het complex gelden .

Het werkuren-schema voor 2020 met de voorschriften van de werkuren hangt in de publicatieborden.

Op naar 1 april en hopen op een mooie zomer!

Groet Johan