Beste Tuinders

We zien vaak dat er brood in de sloot wordt gegooid. Dit zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen
gebeuren, maar het is echt niet wenselijk. Brood bevat zout, wat natuurlijk niet goed is voor de
vogels. Verder eten onze ratten ook graag brood. We willen niet dat we de ratten gaan bijvoeren.
Ratten zijn er genoeg.
We begrijpen dat vanuit islamitische overtuiging het verboden is om voedsel weg te gooien, dus we
zouden graag suggesties krijgen hoe we een aanvaardbaar alternatief kunnen aanbieden. We horen
graag van U.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Paul Philipsen