Dit stuk gaat over de eikenprocessierups op de Bretten. (EPR)

Vorig jaar is in juli geconstateerd dat er eikenprocessierupsen waren op de Bretten. De GGD heeft toen op op vier bomen nesten geconstateerd.Een tuinder heeft drie lage nesten zelf verwijderd, maar dat is eigenlijk niet te doen. Het advies van de GGD is om een betrouwbare hovenier in te schakelen. Vanwege de omvang van de plaag in Amsterdam kan de GGD dit niet zelf doen. Wel is er het verzoek om de GGD mee te nemen in het bestrijdingsplan.

Het bestuur denkt dat we de urgentie niet moeten onderschatten, want het is een heel naar beestje. (Hetzelfde geld overigens ook voor een aantal exoten op ons park zoals de welbekende Japanse duizendknoop, maar daarover later). Voor dit jaar willen we op advies van de GGD een aantal structurele maatregelen nemen.

 1. Een inventarisatie schouw met de GGD
 2. We gaan een degelijke hovenier inschakelen in een vroeg stadium.
 3. Biologische bestrijding opstarten d.m.v. van plaatsen nestkasten
 4. aanleggen van bloemenweiden.
 5. Mozaiekmaaien
 6. In maart starten bet het uitzetten van aaltjes bij de geïnfecteerde bomen.
 7. De nesten laten verwijderen door een erkend bedrijf.

We willen de tuinders vragen  om alert te zijn en te melden als ze een nest constateren.

We denken dat zoals altijd een plaag ontstaat in een ecologische omgeving die niet in balans is. Dus die balans creëren zal een speerpunt moeten zijn. Het idee is om op meerdere manieren de rupsen te bestrijden.  We roepen alle tuinders op hier ook aan mee te werken door bijvoorbeeld nestkasten op te hangen en vogelvriendelijke initiatieven te nemen in de eigen tuin.

Planning voor aanpak eikenprocessierups (EPR):

 • Februari – Nestkasten plaatsen (er zijn er inmiddels al 10 nestkasten geplaatst) 
 • Maart – Vleermuiskast plaatsen
 • Februari/begin maart – inventarisatie locatie eiken en bloemenweiden (Inventarisatie van de plekken waar bloemweiden zouden moeten komen en inschatten grootte. We gaan dit doen in samenwerking met de tuinders en de gemeente en de Groote Braak. De pilot tuin zal waarschijnlijk in de buurt van de molen komen. Geadviseerd zaad voor de bloemenweiden door de Bond https://shop.buma.com/staygreen-2-epr.html 25% grassen (roodzwenkgras, struisgras) – meerjarig en 75% kruiden.
 • Maart – Uitkomen rupsen en gaasvlieglarven inzetten (Gaasvliegen zijn gebruikt in succesvol project van Harrie en Silvia Hellingman https://www.youtube.com/watch?v=DISjSVd7IqU)
 • Mei – Inventarisatie nesten
 • Mei – Verwijderen nesten
 • Mei/September – Mozaiekmaaien
 • Begin juli/aug/sep  feromoonvallen – monitoren vlinders (https://www.biogroei.nl/funnelval-eikenprocessierups Max 1 val per boom en minimaal 1 per drie bomen. )

Najaar: 

 1. bollen tegen EPR
 2. Nestkasten inspecteren, schoonmaken en eventueel verhangen
 3. Evaluatie van resultaten 2020