De composthoop is opgeschoond door Johan en hij heeft er erg veel werk aan gehad.
Door alle zware takken en stronken die er niet thuis horen is ook een van de tanden van de vork van de machine afgebroken.

U kunt de composthoop weer gebruiken maar denk hierbij aan de volgende regels:
1. Houd het pad vrij en leg de compost en takken zoveel mogelijk achterin.
2. Op het compostgedeelte mogen alléén takken van maximaal 1 cm dik en u knipt ze al zo klein mogelijk.
3. Op het “takkengedeelte” mogen alléén takken van maximaal 10 cm dik en u knipt ze al zo klein mogelijk.
4. Alle andere takken, stammen, stronken enz. brengt u (gratis) naar de overkant.
5. Coniferen mogen alleen op de coniferenwal achter de fietsenstalling of moeten naar de overkant. Niet bij de compost of bij de takken a.u.b.