Ook in de wintermaanden zijn er heel wat vogels in ons tuinpark te zien. De eerste zang van de koolmees is al te horen en ook de merel probeert al schoorvoetend zijn lied. Kool- en pimpelmezen inspecteren nestkastjes voor een mogelijke broedplaats en fladderen van boom naar boom. Verder wordt de boomkruiper regelmatig gespot, staat de roodborst paraat zodra je een spade in de grond steekt en komen groepjes staartmeesjes langs. Heeft u enig idee welke vogel het meeste voorkomt op ons park?

De top 3 van de nationale vogeltelling is: 1. Huismus, 2 koolmees, 3 pimpelmees.

Groet,

Monique