Hieronder leest u de laatste update met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, uitgevaardigd door de bond. U kunt deze update ook lezen op de mededelingenborden.

Dit zijn geen adviezen meer, maar voorschriften.

De voorschriften moeten strikt worden opgevolgd; overtreders kunnen van het park worden verwijderd en bij niet naleving van de voorschriften mag en zal de gemeente het tuinpark sluiten. Dat wil natuurlijk niemand.

Laten we er samen een fijn en veilig tuinseizoen van maken.

Johan zal een nieuw rooster voor de werkuren gaan maken.

Nu de landelijke voorschriften en adviezen i.v.m. de corona uitbraak zijn aangescherpt, gelden op de tuinparken de volgende regels. LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken)  gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

 

 1. Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
 2. Alle tuinwinkels blijven gesloten met uitzondering van de gasverkoop. Er mag uitsluitend met pin betaald worden.
 3. Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
 4. Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
 5. Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
 6. Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u hier over berichten.
 7. Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
 8. Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
 9. De taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de overdracht van reeds verkochte tuinhuizen. Deze kunnen op afspraak worden afgehandeld.
 10. Voor alle tuinders geldt: het regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.
 11. De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars.

 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

·      Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.

·      Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

·      Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

·      Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.

·      Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

·      Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.

 

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!