Omdat de composthoop vol is wil het bestuur iedereen verzoeken om hun tuinafval naar de vuilstortplaats aan de overkant te brengen. Bij voorbaat dank.