Beste tuinders,

Eindelijk is het dan zover, er zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst op ons vertrouwde afvaleiland bij de parkeerplaats. Als bestuur vinden we het belangrijk dat onze vereniging haar steentje bijdraagt aan de circulaire samenleving. We hopen dat U allen vrolijk gaat afval scheiden.

Het eiland moet nog bestraat worden. Als U mee wilt helpen met het bestraten, dan kunt U zich aanmelden bij het secretariaat secretaris@tuinparkdebretten.nl . We hopen dat we veel reacties krijgen.

We hebben nu acht soorten afvalstromen.

  1. Restafval: De oude vertrouwde ondergrondse containers. Hier mogen alleen vuilniszakken in met gewoon huisvuil. Dus geen bouwpuin of snoeiafval. Alleen vuilniszakken met huisvuil.

  2. Papier en karton: Dit is een nieuwe ondergrondse container. Hier mag alleen papier en karton in.

  3. Glas: Dit is een nieuwe ondergrondse container. Hier mag alleen bol glas in. Dat zijn flessen en potjes. Dus geen vlakglas zoals spiegels, ramen, ruiten. Vlakglas kan ingeleverd worden op de stadswerf op de Seineweg, aan de overkant. De rolcontainers voor glas komen te vervallen.

  4. Plastic en drankverpakkingen: De rolcontainers voor plastic blijven. Hier mogen alleen plastic zakken drankverpakkingen en blik in, dus geen hard plastic, piepschuim, speelgoed en dat soort dingen. Hard plastic kan worden ingeleverd bij de Stadswerf op de Seineweg. We hebben dit jaar betere afspraken gemaakt met de afvalverwerker en de containers worden nu iedere donderdag geleegd.

  5. Brood: Deze container is nieuw. Hier kunt U Uw oude brood kwijt. Maakt niet uit of het brood beschimmeld is. Maar geen plastic zakken in deze container. Alleen brood. Vogels voeren met het brood in de openbare ruimte is zoals bekend geen goed idee. In samenwerking met onze buren, Pantar, liften we nu mee met het gemeentelijke project om oud brood te hergebruiken. De gemeente heeft op veel locaties bij onder andere moskeeën. Meer informatie vindt U op Informatie Broodbak project. Het brood gaat naar de werf van Pantar. Daar wordt het wekelijks opgehaald door De Meerlanden. Die brengt al het Amsterdamse brood naar een fabriek in Rijsenhout die het brood verwerkt tot o.a. groene energie en compost. Vooralsnog is het een pilot.
  6. Tuinafval/organisch afval: Al het organisch afval kan in principe naar de composthoop. Maar er zijn wel een aantal regels. Snoeihout afleveren aan het eerste gedeelte van de composthoop zodat het ter plekke verwerkt kan worden. Let op: stammen en stronken dikker dan 10 cm moet naar de Stadswerf aan de overkant. Bladafval kun je ook kwijt in de composteerbakken achter de aanhangwagen parkeerplaats. Dan hebben we binnenkort fijne bladcompost. Coniferenafval kan naar de coniferenwal rechts van de aanhanwagen parkeerplaats. Op de composthoop geen plastic en geen bouwmateriaal/tuinhout.
  7. Tweedehands goed bruikbare spullen: Kunt U afleveren bij de weggeefplek bij de vijver. Denk wel even realistisch na of Uw goederen weer gebruikt kunnen worden door andere tuinders. De weggeefhoek is geen afvalpunt.
  8. Overig afval: Al het afval wat niet voldoet aan bovenstaande omschrijvingen moet naar de Stadswerf aan de Seineweg. Die is gratis voor inwoners van groot Amsterdam en een ontspannen loopje met de kruiwagen. Heeft U veel spullen, dan kunt U natuurlijk tegen betaling een tractor ritje boeken.

      9. Afvalbak vol?
Als een van de bakken vol is, neem dan uw afval weer mee naar huis of breng het naar de overkant. Zet           het a.u.b. niet naast de containers. Dan moeten vrijwilligers/andere tuinders het voor u wegbrengen en dat        is toch niet de bedoeling.

Veel plezier dit seizoen

Namens het bestuur

Paul Philipsen