Beste tuinder,

De gemeente heeft haar Volkstuinenbeleid gepubliceerd en is een inspraakprocedure begonnen. Lees het stuk hieronder en de bijlagen voor meer informatie en de manier waarop u uw mening kenbaar kunt maken.

De gemeente nodigt nadrukkelijk iedereen uit om te reageren. Maak daar gebruik van, het is belangrijk!

Het bestuur zal een zienswijze formulieren voor de vereniging en het stuk op de vergadering van 25 mei behandelen.

U kunt uw inbreng daarvoor tot 24 mei aanleveren via secretaris@tuinparkdebretten.nl

Let op: dit gaat over een reactie op het algemene beleid van de gemeente, niet over een plan van aanpak voor de afzonderlijke tuinparken.

Het bestuur

 

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Amsterdam groeit en wordt steeds voller. Al die mensen hebben behoefte aan groene ruimte. Daarom moeten we het groen in onze stad slimmer gebruiken. Ook de volkstuinparken horen daarbij. De ruim 40 volkstuinparken in en om Amsterdam vormen groene parels voor de stad. De gemeente wil ze behouden voor de toekomst en bruikbaarder maken voor meer Amsterdammers. Dit staat beschreven in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.

U kunt van 13 mei tot 25 juni uw mening geven over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.

Bekijk de plannen en dien vóór 25 juni uw zienswijze in: www.amsterdam.nl/inspraak

Bij alle Stadsloketten is de Uitvoeringsstrategie op afspraak ook in te zien. U kunt een afspraak maken door te bellen met 14 020.

Volkstuinparken zijn al 100 jaar belangrijke groene plekken in Amsterdam. Deze prachtige parken hebben grote cultuurhistorische en ecologische waarde. Ze vormen kleine gemeenschappen waarin de verbondenheid groot is.

Meer Amsterdammers moeten kunnen genieten van de tuinparken. Daarom gaan we ze gedeeltelijk openbaar en beter toegankelijk maken. Er komen nieuwe voorzieningen en activiteiten. Het overige deel blijft afsluitbaar, maar met meer diversiteit in tuinen. Binnen 10 tot 15 jaar zijn alle volkstuinparken getransformeerd, naar toegankelijke en actieve parken, uitnodigend voor alle Amsterdammers.