We willen de coniferen niet op de composthoop. Ze verteren niet of heel langzaam.
Bovendien loopt de hakselaar vast als we dit groen willen hakselen.
Daarom verzamelen we de coniferen in onze coniferenwal.