Op 15 mei jl.  is de concept-nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gepubliceerd. Uit de nota blijkt dat de gemeente heeft ingezet op behoud van de volkstuinparken in een groeiende stad. Vanwege een voortschrijdende bevolkingsgroei zijn er aan het voortbestaan wel voorwaarden verbonden. Het beleid steunt op twee pijlers:

  1. Modernisering
    Om toegankelijk te worden voor veel meer niet-tuinierende bezoekers moeten de parken jaarrond geopend zijn en er moeten voorzieningen en medegebruikmogelijkheden komen voor deze bezoekers.
  2. Uitbreiding van het aantal tuinen
    Omdat er geen nieuwe volkstuinparken bijkomen en er sprake is van een groeiende vraag naar volkstuinen, wil de gemeente dat het aanbod wordt verruimd door 20% van de huidige tuinen te verkleinen.  Dit betekent dat ook De Bretten een flink deel van zijn huidige volkstuinpercelen en huisjes (20%) op een andere manier moet gaan aanbieden.

Graag willen we nu van onze huidige aspiranten weten of zij wellicht belangstelling hebben voor een andersoortige volkstuin. We verzoeken u hieronder aan te geven waar uw voorkeur naar uitgaat. Er is maar één antwoord mogelijk.

Enquete

Nieuw veld

10 + 11 =