Update: 16-06-2020, deze update blijft van kracht totdat het bondsbestuur, op basis van de voorschriften van de regering, opnieuw aanpassingen publiceert.

LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

De kantines blijven gesloten totdat er vanuit de regering een protocol is voor regels die gelden in verenigingsgebouwen en als deze gepubliceerd zijn op de website van de Bond van Volkstuinders.

Voor de tuinparken die een terras hebben: Deze terrassen mogen open op basis van een door het bondsbestuur goedgekeurd protocol. Het afdelingsbestuur stelt een protocol op en stuurt dit ter goedkeuring naar het bondsbestuur. Na goedkeuring mag het terras geopend worden.

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de handhaving en kan/mag besluiten niet tot opening van het terras over te gaan. Vrijwilligers kunnen niet verplicht worden om op de terrassen te werken. Bij overtreden van de regels dient het terras onmiddellijk gesloten te worden.

Tuinwinkels mogen open als gerealiseerd kan worden dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en er maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn.

Er worden geen evenementen georganiseerd. Dit geldt ook voor kinderactiviteiten. Dit kan veranderen als de verenigingsgebouwen open kunnen.

Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.

Alle voorjaars ledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.

Bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies kunnen, met inachtneming van de regels, plaatsvinden.

Op alle parken kunnen de werkbeurten worden uitgevoerd, met in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel en het gereedschap dient voor en na gebruik te worden gereinigd.

De taxatie en verkoop van tuinen is toegestaan als het afdelingsbestuur hiervoor een protocol heeft opgesteld.

Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven zijn van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.

De algemene maatregelen zijn:

Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.

Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.

Voor bezoekers op de eigen tuin geldt zowel buiten als binnen dat er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt bewaard. Er geldt geen maximum aan het aantal personen indien de 1,5 meter afstand kan worden gerealiseerd.

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!