Beste tuinders,

Zoals we allemaal wel gemerkt zullen hebben is de composthoop dit seizoen tot nu toe afgesloten geweest. De reden hiervoor is dat composthoop helemaal vol was. Het aangeboden groenafval kon niet meer verwerkt worden. Met hulp van een groep enthousiaste tuinders is de composthoop opgeruimd. Hierbij kwam heel veel bouwafval, boomstronken en plastic naar boven.

We willen een frisse start maken en het doel is om in de loop van de komende drie jaar bruikbare compost te maken. Daarvoor hebben we uw medewerking en hulp nodig.

Het bestuur heeft daarom een plan, dat door diverse tuinders is opgesteld, omarmd.

Omdat we willen voorkomen dat de composthoop meteen weer volgestort wordt met onverwerkbare troep, hebben we besloten om de composthoop gefaseerd te openen. We starten een pilot met begeleid aanbieden op de composthoop. Daarom is de komende drie maanden de composthoop alleen geopend op zaterdagen van 10.00 – 13.00

Lees hier de volledige uitleg