Update: 01-07-2020, deze update blijft van kracht totdat het bondsbestuur, op basis van de voorschriften van de regering, opnieuw aanpassingen publiceert.

LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Nu de regering de maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus vergaand heeft versoepeld, gaan met ingang van 1 juli 2020 de volgende voorschriften voor de volkstuinparken gelden:

Activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen

* mogen weer georganiseerd worden indien onderstaande regels in acht worden genomen.
*Voor de najaarsvergaderingen van de afdelingen en de bondsvergadering wordt nog naar oplossingen gezocht.

Het is aan de afdelingsbesturen om te besluiten of terrassen en kantines opengaan en welke activiteiten mogen plaatsvinden.
Vrijwilligers kunnen niet verplicht worden om op de terrassen, in de kantines en bij evenementen ingezet te worden.

Voor alle ruimtes en activiteiten gelden de volgende algemene regels:

Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.**
• Vrijwilligers achter de bar tellen niet mee.
**het afdelingsbestuur bepaalt per tuinpark, op basis van de grootte van de kantine, het maximale aantal mensen dat naar binnen mag. Er moet een protocol zijn, waarin tenminste de schoonmaak van het meubilair, de toiletten en de uitgifte van dranken en voedsel geregeld zijn. De spelregels moeten voor iedereen duidelijk bij de ingang van de kantines/terrassen worden opgehangen.

Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen maximaal 250 personen bij elkaar komen.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
• Mensen uit 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.