De formulieren voor winterbewoning 2020-2021 zijn binnen. Tuinders die voor winterbewoning in aanmerking willen komen kunnen de formulieren ophalen in de bestuurskamer (zaterdags 10-12 u.) of opvragen via  secretaris@tuinparkdebretten.nl
Uiterlijk 13 september de ingevulde en ondertekende! formulieren mèt benodigde documenten afleveren bij de bestuurskamer of deponeren in de rode brievenbus.