Zoals al in de Brettenbode vermeld, kan de ALV (Algemene LedenVergadering) van 10-10-2020 níet doorgaan.
De ALV nogmaals afgelasten is geen optie. Volgens de statuten en reglementen zijn er nu eenmaal zaken die instemming van onze leden behoeven. Het beleid van ons bestuur dient de goedkeuring van de leden te hebben. Alleen dan weten wij ons gesteund en kunnen we ons werk blijven doen. Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren hoe wij tot stemming zullen komen.

  1. Iedereen heeft de Brettenbode ontvangen met de benodigde stukken.
  2. Voor 10 oktober kunnen vragen schriftelijk gesteld worden via info@tuinparkdebretten.nl of per brief in de rode brievenbus aan het clubgebouw.
  3. De vragen zullen 17 oktober per post worden beantwoord. Tevens ontvangt iedereen dan een uniek genummerd stemformulier zodat er anoniem gestemd kan worden
  4. Voor 7 november kunt u uw stem uitbrengen d.m.v. het invullen van het stemformulier en terug sturen aan:
    Volkstuinpark de Bretten, Seineweg 16,
    1043 BH Amsterdam 

U kunt ook een foto van het ingevulde stemformulier maken en sturen aan: info@tuinpartkdebretten.nl  (dan is uw stem niet anoniem)In de week van 16 november volgt de uitslag per post.
We vertrouwen er op dat op deze manier vorm gegeven is aan het democratische proces in onze vereniging. Met jullie hopen wij dat er gauw een normale situatie intreedt.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Ellen Arzbach