We vinden het belangrijk dat er een veilig klimaat is op de Bretten. Toch kan het voorkomen dat er ergernissen en conflicten ontstaan tussen tuinders.
Mochten er problemen ontstaan dan vraagt het bestuur u eerst om dit zelf met des betreffende tuinder te gaan bespreken. Neem hiervoor een rustig moment en nodig de ander uit om te komen praten over het probleem.
In het geval dat u samen het probleem niet hebt kunnen oplossen, dan kunt u beiden gebruik maken van het bestuur als bemiddelaar. Als bestuur zijn wij neutraal en zullen we samen met de partijen rond de tafel en in gesprek gaan om het probleem op te lossen.
Mocht het vervolgens niet lukken om het probleem op te lossen dan kunt u bij de bond van volkstuinders schriftelijk een geschil indienen.
We hopen als bestuur dat het zover niet hoeft te komen en dat u er samen uitkomt!
Als bestuur willen wij benadrukken dat wij geen handhavers zijn, maar dat wij willen bemiddelen als beiden partijen dit wensen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur