Johan is blij. De onkruid-machine is gearriveerd, getest en de resultaten zijn veelbelovend.
De dode resten kunnen na een paar dagen weggeharkt worden.
Help onze paden onkruidvrij te maken door Johan in de gaten te houden. Is hij bij u in de buurt geweest met de onkruidmachine, hark dan na een paar dagen de dode resten weg. Met z’n allen gaat het ons lukken!

En een tuinder heeft ons de kar geschonken waar we hem op zetten en mee vervoeren.

Onkruidbestrijding en hogedruk reiniging met één machine. De WeedMaster M is een krachtige machine voor onkruidbestrijding én reiniging van straatmeubilair.

Door het onkruid met ruim 100 graden heet stoom aan te pakken, barsten de celwanden en stollen de eiwitten. Experts zeggen dat deze aanpak een diepere wortelwerking heeft dan het verbranden van onkruid.

De WeedMaster M heeft een werkdruk van 50 bar en een wateropbrengst van 11 liter per minuut bij een constante temperatuur van 99°C aan de spuitmond.

foto 1: we pompen water op uit onze sloot/vijver. Er zit een tank op van 500 liter.

2.  de technische gegevens liggen bij Johan.

3.  Het apparaat op de kar

4.  Johan probeert het uit. Hete stoom komt uit de spuitmondjes. We kopen nog een bredere spuitmond.

5. Het apparaat van de ander kant.

6. En nu maar aan het werk.