Afsluiten toegangshek en winterbewoning.

De afgelopen weken zijn er diverse meldingen binnengekomen van insluiping, inbraak en ongewenste slapers op de tuin. Er is zelfs iemand gevonden die sliep in de weggeefhoek. Natuurlijk is het triest dat het aantal daklozen toeneemt in Amsterdam, maar ons tuinpark is geen oplossing voor dat probleem. We willen iedereen dan ook vragen om het toegangshek per direct vanaf 18.00 af te sluiten.

Van1 november tot 1 april gaat dan ook het winterslot erop tussen 20.00 en 08.00. Vanaf 1 november mogen alleen de door de bond aangewezen winterbewoners overnachten op ons tuincomplex. De winterbewoners zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid gedurende de winter en de opening en afsluiting van het winterslot. Tussen 08.00 en 20.00 is het tuinpark te bezoeken door tuinders, maar het hek moet wel worden afgesloten, ook overdag. Je kunt alleen het park op met de sleutel.

Oproep voor vrijwillige waarnemers Algemene Ledenvergadering tuinpark de bretten 2020

Zoals je hebt kunnen lezen is het in 2020 erg moeilijk om een ledenvergadering te organiseren. Toch moeten we gezamenlijk wel een aantal besluiten nemen. Nu we dat niet op een normale manier kunnen doen, heeft het bestuur, in overleg met de bond, een systeem opgezet dat alle leden wel kunnen stemmen. Voor dit systeem willen we een groep van drie tuinders samenstellen die in samenwerking met het bestuur de uniek genummerde stemformulieren vanaf 17 oktober per post gaan versturen. Daarna op 8/9 november de binnengekomen stemformulieren (per post, rode brievenbus en emai) te openen en de stemmen te gaan tellen en controleren. Zie ook de oproep in de mededelingen borden en verderop in deze nieuwsbrief.  We roepen op om je hiervoor aan te melden  bij het secretariaat. secretaris@tuinparkdebretten.nl

Watermeter

Vergeet je niet de watermeterstand door te geven? Dat kan via de mail of de rode brievenbus. Doe het voor 1 november, anders krijg je een vast bedrag op je factuur. Daarnaast niet vergeten je watermeter op tijd te verwijderen en je water af te sluiten voor het gaat vriezen.

Composthoop.

Vanaf 1 november tot 1 april is de composthoop gesloten. Tijdens de winterperiode zullen we verder werken aan de opschoning en inrichting van de composthoop nieuwe stijl.  De pilot van dit seizoen was een succes en heeft al de eerste compost opgeleverd. De kwaliteit is top. Wil je meewerken aan de verder inrichting en begeleiding van de composthoop dan kunt je contact opnemen met Johan of Marion of je aanmelden via het secretariaat per email.

Activiteiten tijdens de winterperiode.

Zoals elke winter gaat het onderhoud door. Daar zouden we graag extra mensen voor zien. Een aantal projecten is het erg leuk om in de winter samen aan te pakken. Het is ook een hele mooie manier om het park in de winter te beleven. Houd de nieuwsbrief in de gaten, de koffie staat altijd klaar. De projecten die in ieder geval op de agenda staan zijn:

  1. snoeien van de wilgen,
  2. poten van bollen,
  3. verbouwen van de winkel,
  4. bestrijden van onkruid op de paden met de heetwatermachine (zie verderop in deze nieuwsbrief)
  5. Inrichten van de composthoop