Ons tuinpark heeft bijzonder veel algemeen groen. Dat maakt ons park ook zo fijn en mooi. Wel levert het veel werk op dat tijdens de werkuren moet worden uitgevoerd. Het schoffelen van de paden en boomspiegels kost veel werkuren. Daarmee komen andere en leukere werkzaamheden in het gedrang. Sinds twee jaar zijn we op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief voor het schoffelen van de paden. Die hebben we gevonden in de warmwatermachine van Weedmaster.

Hoe werkt het

Het idee is dat je met water van ongeveer 98 graden de paden besproeid. Als je dat gedaan hebt zal je na een paar dagen zien dat het onkruid afsterft. We gebruiken water uit de sloot dat verwarmd wordt met biodiesel. Het warme water komt op het plantje, maar dringt ook door in de wortels. Bij periodiek herhaling van deze besproeiing zal het onkruid uiteindelijk uitgeput raken en daardoor minder snel terugkeren. Wel zullen we de eerste periode het afgestorven plantmateriaal moeten wegharken en afvoeren.

Foto: Johan test de Weedmaster