Begin dit jaar hebben we ongeveer 35 extra nestkastjes opgehangen in het algemene groen. We hopen dat de mezen helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups. We waren erg benieuwd hoe de verschillende types kasten bebroed werden. Dus vier oktober hebben we ze schoongemaakt, geïnventariseerd en genummerd. Vergeet niet uw eigen nestkasten op tijd schoon te maken.

Situatie op de Bretten

De eikenprocessierups is de laatste jaren voor steeds meer overlast gaan zorgen in Nederland. Sinds een jaar of twee ook op ons tuinpark. Dit komt doordat de winters minder streng zijn waardoor meer eitjes overleven en rupsen eerder actief zijn. Ook op ons tuinpark is er voldoende voedsel voor de eikenprocessierups, er staan veel eiken. We bestrijden op verschillende manieren deze plaag in opmars. Door nesten professioneel te laten verwijderen en door de natuurlijke vijanden van de rups te helpen.

Hoe werkt het

Een aantal jaar geleden werd al bekend dat koolmezen zich graag tegoed doen aan de jonge eikenprocessierupsen. Er bestaat een misverstand dat de koolmees alleen maar jonge processierupsen eet, welke nog geen brandharen ontwikkeld hebben. In de periode dat de rups nog geen brandharen heeft, is deze een makkelijke en eiwitrijke prooi voor de koolmees. Maar ook daarna kan de koolmees prima de processierups eten.  Koolmezen hebben namelijk een handige truc ontwikkeld om de rups voor consumptie van zijn brandharen te ontdoen. Dit doet de koolmees op een slimme manier; De koolmees pakt de rups bij de kop en zwaait hem verschillende keren heen en weer. Daarna pakt hij de rups bij zijn achterlijf en slaat deze diverse keren tegen een tak. De rups ondervindt hierdoor stress en schiet zijn brandharen af. Hierna kan de koolmees de rups zonder problemen opeten.

De bevindingen

We hebben verschillende soorten nestkastjes geplaatst en we denken dat we wat laat in het seizoen waren. Toch lijkt het dat er wel verschil is tussen de types. De stenen kasten lijken het best bebroed. De score van 13 uit 34 valt een beetje tegen. Volgend jaar hopelijk een betere score. Vergeet niet uw eigen nestkasten schoon te maken.

Type kast Aantal geplaatst Aantal bebroed
Steen\woodstone
10 8
hout met golfdakje 7 4
berkvoorkant 8 0
Pimpelkast hout 5 1
diversen 4 0

Schoonmaken nestkastjes
Afgelopen week zijn de nestkastjes in het Algemeen Groen schoongemaakt
Ondanks dat de nestkastjes pas laat dit jaar zijn opgehangen is het broed percentage goed!
40% van de kastjes heeft 1 of 2 nestjes gehad. Een mooi resultaat voor dit eerste jaar. Vooral de stenen witte nestkasten zijn erg in trek. Hiervan zijn 8 van de 10 kasten bebroed. De berkenstam nestkastjes zijn minder in trek. In ieder geval dit jaar. Volgend jaar wellicht meer broedsels!

Heeft u zelf een nestkastje opgehangen in het algemeen groen of in de tuin dan is de herfst de tijd om ze schoon te maken. Dit kan heel eenvoudig met warm water en een afwasborstel. Zie ook deze link voor meer informatie over schoonmaken en plaatsen van nestkasten. Gedurende de winter worden ze gebruikt als slaapplek en al vroeg in het jaar verkennen de vogels de nestkasten om een geschikte broedplaats  te vinden.