De uitslag van de stemming van de schriftelijke Algemene LedenVergadering ALV.

Er kon gestemd worden over de volgende zaken:

  1. de jaarrekening 2019
  2. de begroting 2021
  3. het meerjaren onderhoudsplan
  4. het beschoeiingsplan
  5. het huishoudelijk reglement