Omdat we regelmatig horen dat tuinders niet weten wat het bestuur zoal doet, hebben we ons voorgenomen om elke maand een korte opsomming te geven van onze activiteiten. Dit keer vanaf de vorige nieuwsbrief, 14 oktober 2020.

Waar hebben wij ons mee bezig gehouden?

– de Algemene LedenVergadering ALV (gegevens verzamelen, laten drukken, mailing sturen, vragen beantwoorden, oproep plaatsen voor stemcommissie, stembriefjes maken, bestuurskamer beschikbaar stellen voor stemcommissie, uitslag in ontvangst nemen)
– met de kantinecommissie en BOC om de tafel gezeten
– diverse gesprekken met tuinders gevoerd
– beheersplan van landschap Noord Holland ontvangen en besproken
– waterstanden ingevoerd
– elektra standen opgenomen en doorgestuurd
– vergaderd op 12/10 en 9/11
– zaterdags tot 31/10 in de de bestuurskamer gezeten voor vragen en diverse administratieve werkzaamheden
– aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief en de Brettenbode
– diverse mails beantwoord

Naar aanleiding van de uitslag van de stemmen van de ALV krijgt de aannemer de opdracht om de komende 3 jaar de beschoeiing te gaan vervangen volgens tekening. Die 3 jaar geeft ons ook de gelegenheid om te kijken of het naar tevredenheid gebeurt.