Beste tuinder,

De gemeente heeft met een Nota van beantwoording gereageerd op de zienswijzen (ruim 800!) van volkstuinparken, tuinders en andere betrokkenen op het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Er staat nu nog niets vast. Dit aangepaste concept volkstuinenbeleid zal besproken worden in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, dit gebeurt op 9 december.

Op 8 december wordt er eerst een inspraakavond georganiseerd over de volkstuinparken. Wie wil inspreken kan zich tot 6 december aanmelden. Er wordt waarschijnlijk op 16 december in de Raad over gestemd.

Wij als bestuur zijn verbijsterd en geschokt over o.a. de door de gemeente voorgestelde huurverhoging en hebben op vrijdag 27 november a.s. overleg met een aantal andere volkstuinparken om te kijken welke stappen we kunnen ondernemen en hoe we gezamenlijk een statement kunnen maken.

Tijdens de bestuursvergadering van 1 december komt dit plan en onze reactie hierop natuurlijk ook aan de orde. Alle informatie en stukken van de gemeente zijn te vinden op:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/

Heb je vragen op- en aanmerkingen over dit beleidsstuk, wil je ons iets meegeven, laat het ons alsjeblieft weten!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Bart Schipper
Voorzitter