De besluitvorming van de gemeente over de toekomst van onze volkstuinen gaat niet de goede kant op. Inmiddels hebben tientallen tuinders mails gestuurd aan politici om te protesteren tegen de plannen. Supergoed! Maar er is meer nodig. Dit kun je doen :

MAIL STUREN voor 8 december

Hier vind je de e-mailadressen van raadsleden van de commissie Ruimtelijke Ordening (onderaan de pagina, als je op de naam drukt en daarna op hun e-mailadres kun je direct beginnen). 

Maak je persoonlijke mail en vermeld:
* Geen 500% huurverhoging voor de volkstuinen, volkstuinders betalen met werk.
* Geen nachtopenstelling van de parken, voor sociale veiligheid.
* Geen asfaltering van kostbaar groen voor doorgaande fietspaden: tegen doorgaande racefietsbanen.
* Stop onbetrouwbaar bestuur: handhaaf afspraken om samen met tuinders en bewoners passende maatregelen te ontwikkelen.

Op deze pagina van tuinpark Sloterdijkermeer vind je voorbeeldteksten die je kunt gebruiken voor je mail aan commissie- en raadsleden.

Mail ook de leden van de Raad, die nemen op 16 december een besluit.

PETITIE TEKENEN EN DOORSTUREN

Teken de petitie en stuur hem door aan anderen.

LAAT JE HOREN


Twitter onze punten met #Groen?#Links? en #volkstuinen.
Begin een actie op Facebook of Instagram.
Schrijf een ingezonden brief naar je krant. Zoek contact met lokale radio en tv en laat je stem horen. Laat je stem horen bij jouw politieke partij. Ga voor het stadhuis staan met een spandoek. Maak een spandoek en hang het op bij de tuin.

Doe het deze week, volgende week wordt erover vergaderd in de commissie.