Beste commissieleden,

Bijgaand doe ik u namens 15 tuinparken en met ondersteuning van het bestuur van de Bond van Volkstuinders een beter alternatief voor het Amsterdams volkstuinenbeleid toekomen. Dit alternatief geeft een beter resultaat voor behoud en verdere ontwikkeling van de tuinparken dan het scenario uit de Uitvoeringsstrategie; dit tegen mindere gemeentelijke kosten en minder inzet van de gemeente .

Het gaat dan om:

  • betere toegankelijkheid
  • betere natuurwaarden
  • beter voor de buurt
  • betere en meer diverse tuinen
  • beter financieringsmodel

Graag ben ik bereid om dit verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Eric van der Putten

ex bestuurslid Sloterdijkermeer

Lees hier het alternatieve plan