Waar hebben wij ons mee bezig gehouden vanaf 13 november 2020?

Naar aanleiding van de berichten van de Gemeente Amsterdam hebben wij als bestuur nog eens extra gekeken naar onze onderhoudsplannen en of het nodig is die bij te stellen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we verder gaan op de ingeslagen weg.

Ons MJOP is een plan. Als in de toekomst blijkt dat er andere behoeftes zijn ontstaan door het nieuwe gemeente beleid dan kunnen we onze plannen altijd aanpassen.

Het zijn spannende tijden en we laveren er zo goed mogelijk door heen.

En verder…….

We hebben van landschap Noord Holland een concept plan ontvangen en besproken.
Diverse digitale vergaderingen bijgewoond  betreffende het gemeente beleid
Er is een avondcontrole gehouden door het bestuur i.v.m. illegale winterbewoning.
1 december vergaderd waar we voornamelijk over het Volkstuinbeleid gesproken hebben. Er zijn afspraken gemaakt wie welke vergadering gaat bijwonen. Bart zal gaan inspreken op de vergadering van 8 december.
2 december hebben Bart en José digitaal overleg gehad met andere tuinparken om de strategie naar de Gemeente te bepalen
Het beschoeiingsbedrijf is inmiddels langs geweest om de te vervangen beschoeiing op te meten.
Diverse administratieve taken
En heel veel gebeld, gemaild en geappt met elkaar 😊

We hopen jullie weer een beetje op de hoogte gesteld te hebben. Het volgende stukje zal in januari verschijnen daarom wensen we jullie vanaf hier hele fijne feestdagen en een groen 2021