Beste tuinders,

De afgelopen weken is er het nodige te doen geweest rond de volkstuinen in Amsterdam. Met name het voorstel over de huurverhoging zorgde bij ons allemaal voor grote onrust en onzekerheid.

120 tuinders van verschillende tuinparken, waaronder ook tuinders van de Bretten, hebben gebruik gemaakt van de inspreekavond om hun onzekerheid en onrust kenbaar te maken aan de raadscommissie. Daarnaast heeft de wethouder meer dan 28.000 handtekeningen in ontvangst genomen van de petitie ” Behoud volkstuinen”. Door deze acties heeft de wethouder haar excuses aangeboden voor de ontstane situatie en haar plannen teruggetrokken.

Wij als bestuur begrijpen de grote onrust en onzekerheid en hebben verschillende vragen gekregen over het beschoeiingsplan en riolering.

Het plan is om in 10 jaar de beschoeiing te gaan vervangen zodat de totale kosten gespreid worden zoals in het MJOP is opgenomen. Het MJOP wordt echter elk jaar bekeken en aangepast als er nieuwe informatie of verplichtingen komen.

We zijn nu voor twee jaar een verplichting aangegaan om een deel van de beschoeiing te laten vervangen, dit kost ongeveer € 60.000 exclusief BTW waarvan een deel betaald wordt uit de jaarlijkse gemeentelijke onderhoudsbijdrage. In 2020 is dat ongeveer € 14.000 voor de beschoeiing naast de andere onderhoudsbijdrage die we ook nog krijgen. In 2021 en 2022 kunnen we daar ook gebruik van maken, voor hoeveel kunnen we nu nog niet inschatten.

Mochten er andere verplichtingen komen, bijvoorbeeld de aanleg van riolering, dan gaan we deze in het MJOP inpassen. We hebben dus geen verplichting van € 600.000 aangegaan voor de beschoeiing en zullen dat ook nooit in één keer doen. We zullen elk keer een opdracht voor twee of drie jaar doen.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij deze graag per mail: secretaris@tuinparkdebretten.nl

Wij zullen deze na de volgende bestuursvergadering van 12 januari 2021 beantwoorden.

In deze onzekere en moeilijke tijd wensen wij iedereen toch fijne feestdagen toe en de beste wensen voor 2021!

 

Het bestuur