Geachte bestuurder,

Er is veel gebeurd de afgelopen weken. In deze mail leest u een terugblik op de belangrijkste momenten en een vooruitblik op de samenwerking tussen gemeente en volkstuinparken.

Maandag 7 december: overleg wethouder/bestuurders

Na de vele vragen en het ontstaan van grote onrust onder de tuinders, heeft wethouder Marieke van Doorninck alle bestuurders van de volkstuinverenigingen en de afdelingsbestuurders aan tafel gevraagd. In dit overleg heeft zij verteld over haar inzet om meer Amsterdammers te kunnen laten genieten van de volkstuinparken. De uitvoering hiervan moet aansluiten bij de nota Spijkers met Koppen van de Bond van Volkstuinders.

Dat is in de gepresenteerde plannen niet op alle fronten gelukt. De gemeente heeft over huurverhoging niet goed overlegd met de bond en niet goed gecommuniceerd. Dat heeft voor erg veel onzekerheid en onrust gezorgd. De wethouder heeft haar excuses aangeboden voor de ontstane situatie.

Bestuurders hebben daarna hun zorgen geuit en vragen gesteld, deels in de chat. Al deze punten zijn bij de wethouder onder de aandacht gebracht. In de bijlage treft u een beknopt verslag aan.

Dinsdag 8 december: inspreekavond raadscommissie

Maar liefst 120 volkstuinders gaven hun mening tijdens de speciale inspreekavond die op verzoek van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening is georganiseerd. Commissieleden stelden aanvullende vragen aan de insprekers. Ook hier kwamen weer vele vragen en zorgen aan bod. U kunt de inspreekavond hier terugkijken.

Woensdag 9 december: vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening

Vlak van tevoren nam wethouder Van Doorninck de bijna 28.000 handtekeningen van de petitie ‘Behoud de volkstuinen’ in ontvangst, van een kleine delegatie van tuinders.

In de commissievergadering werden de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken en Nota van Beantwoording besproken. De commissieleden stelden vele vragen aan de wethouder, waarin de zorgen van de insprekers en (afdelings-)bestuurders terugkwamen. De wethouder gaf uitgebreid antwoord en stelde voor een pas op de plaats te maken. U kunt de commissievergadering hier terugkijken (vanaf de 58e minuut, agendapunt 11).

Eerder op de dag werd de Groenvisie Amsterdam 2020-2050 besproken in de raadscommissie Wonen en Bouwen, waarin de volkstuinparken ook aan bod komen. De tekst in de Groenvisie is aangepast om goed aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen rondom de volkstuinparken.

Wat is nu de stand van zaken?

De raadscommissie stemde in met het voorstel van de wethouder, om de besluitvorming over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken en de Nota van Beantwoording aan te houden. Er komt dus nog geen besluit over.

Eerst gaat de wethouder in januari graag in gesprek met de volkstuinparken, om de gemeentelijke voorstellen naast de verschillende plannen van de volkstuinders te leggen en op zoek te gaan naar de overeenkomsten en bespreekpunten. Daarna komt er een aangepast voorstel terug in de raad.

Wat is de volgende stap?

Wij nemen in januari contact op met de besturen van de zelfstandige verenigingen en de Bond van Volkstuinders, om afspraken te maken over een eerste overleg. We stemmen tijdig met het bestuur van de Bond van Volkstuinders af hoe deze de vertegenwoordiging van de afdelingsbesturen wil organiseren.

We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben, en dat deze nieuw ingeslagen route zal leiden tot een herstel van vertrouwen en een plezierige samenwerking met een mooi resultaat voor alle Amsterdammers.

Tot slot wensen we u – ondanks de lockdown – fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Enno Ebels
Teammanager Team Stad
Afdeling Strategie
Ruimte & Duurzaamheid

Denis Stillewagt
Manager portefeuille Grond & Commercieel vastgoed
Gemeentelijk Vastgoed