Waar hebben wij ons als bestuur mee bezig gehouden vanaf 10 december 2020?

Allereerst de allerbeste wensen voor 2021. Dat we ook dit jaar weer mogen genieten van ons prachtige park en onze tuinen.

21 december hebben we digitaal vergaderd.

Er is o.a. gesproken over de Brettenbode. We zouden graag een iets andere invulling zien met meer nieuws over de Bretten en zijn in gesprek met de makers.

Binnengekomen vragen behandeld over de kosten van beschoeiing en waar te beginnen met het vervangen van de beschoeiing. Het bestuur heeft deze vragen uitvoerig besproken en ziet geen reden om de oorspronkelijke plannen te wijzigen.

Daarnaast heeft een tuinder voor ons een vergadering bezocht over eventuele windmolens in de Brettenzone. Er zijn vanuit de gemeente onderzoeksgebieden aangewezen maar nog geen concrete plannen.
Zodra die er wel zijn, melden we ons weer. We houden dit scherp in de gaten.

Er is een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief waarin tuinders zich op konden geven voor een functie binnen het bondsbestuur. Twee van onze tuinders hebben hier positief op gereageerd.

12 januari is er, wederom digitaal, vergaderd.

Bart en Paul hebben de bondsvergadering bijgewoond welke in het teken stond van het nieuw te vormen bondsbestuur.

We hebben weer met diverse tuinders om de tafel gezeten en mails beantwoord, inspectierondes gelopen en onderhoud op het park gepleegd (wilgen knotten is echt een gezellige bezigheid. Kom ook op maandagochtend helpen).

Dit was het weer voor de afgelopen periode.

Mochten er vragen / opmerkingen zijn dan deze graag insturen voor de volgende bestuursvergadering op 15 februari 2021.

Het bestuur.