De gemeente heeft het ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 gepubliceerd.
Daarin worden de ruimtelijke plannen van de gemeente uiteengezet, waaronder ook de groenvoorzieningen en volkstuinparken.
Het nieuwe bondsbestuur is druk bezig met het formuleren van een zienswijze op deze plannen en ook het bestuur van De Bretten buigt zich over de plannen. We houden jullie op de hoogte.
Net als met het concept Volkstuinenbeleid kan elke Amsterdammer reageren op dit ontwerp Omgevingsvisie. Vind je er wat van? Laat het de gemeente weten!