• Het bestuur heeft kennis gemaakt met het nieuwe bondsbestuur
  • We hebben de omgevingsvisie van de Gemeente ontvangen (zie elders in deze nieuwsbrief)
  • 15 februari 2021 hebben we vergaderd
  • Er is een plan aangenomen voor de bestrijding van de EPR (Eiken Processie Rups)
  • Het contract voor het onderhoud van de molen is verlengd
  • Er is een bomenplan gemaakt en goedgekeurd voor het herplaatsen van bomen conform de kapvergunning
  • Er is een projectplan in de maak voor het aanvragen van subsidie voor natuurvriendelijke oevers

 

Mochten er vragen / opmerkingen zijn dan deze graag insturen voor de volgende bestuursvergadering op 15 maart 2021.