MEDEDELING OVER DE WERKUREN VAN COMMISSIE ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD (C.A.T.O.)

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

De werkuren zijn dit jaar over 7 maanden verdeeld (van 3 april tot 30 oktober ) Dit jaar is afkopen niet toegestaan, want we willen alle tuinders zoveel mogelijk betrekken bij het onderhoud van ons complex .

Tuinders kunnen eventueel hun werkuren laten maken door een andere tuinder (tegen een vergoeding ). Maar liever zien we dat de tuinder ze zelf maakt.

Het is ook mogelijk om op maandagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur de werkuren te maken, dit moet dan wel van tevoren gemeld worden bij Johan Vriend.

Het schema van de werkuren voor het seizoen 2021 staat ook in het voorjaar in de Brettenbode.

De eerste zaterdag dat u verwacht wordt om uw werkuren te maken staat daarin vermeld en de rest van de zaterdagen volgen dan daarna.

Indien u op een zaterdag niet kunt komen, neemt u dan contact op met Johan Vriend (contactgegevens onderaan deze pagina) om samen een andere datum voor de werkuren af te spreken. Vooraf is veel in overleg mogelijk, achteraf niets.

Indien u geen afwezigheid meldt voor de dag dat u wordt verwacht loopt u een boete op van € 50,00, maar de werkuren blijven staan en dienen op een andere dag te worden ingehaald.

Ook dit jaar gaan we door met de aftekenlijst. Deze dient voor aanvang van de werkuren op zaterdagmorgen getekend te zijn. Dit omdat van sommige tuinen verschillende personen komen om de werkuren te maken en het voor de C.A.T.O. verwarrend kan zijn.

Maakt u niet zelf uw werkuren meld dit dan aan Johan Vriend en geef aan uw vervanger door dat er afgetekend moet worden op de lijst. De lijst ligt er tot 09:05 uur en indien er niet is getekend wordt aangenomen dat er niemand aanwezig was voor de betreffende tuin.

Informatie hierover kunt u krijgen in de bestuurskamer tijdens inloopuren op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur (in het seizoen).

Als u voor het einde van het seizoen (30 oktober) geen werkuren heeft gemaakt, gaat het bestuur deze uren alsnog bij u in rekening brengen (inclusief de boetes). Dat is dan 7 maal een boete van € 50,00 plus € 245,00 voor 21 werkuren is in totaal € 595,00. Heeft u een deel van de werkuren wel gemaakt en geen afspraak gemaakt over de rest van de werkuren dan wordt die rest in rekening gebracht op de jaarnota met de bijbehorende boete(s).

We hopen dat we met elkaar ons tuinpark mooi kunnen houden en er trots op kunnen zijn.

De CATO wenst iedereen een fijn tuinseizoen!!

Contactgegevens Johan Vriend:
Tel: 06-516 49 018 (bellen – WhatsApp – sms)
E-mail: vriendj51@gmail.com